Ống hàn inox 304 Gia Anh

Sắp xếp:


ống inox gia anh phi 219 x 3.0 phi 219 x 4.0 ,phi 219 x 5.0

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...ống inox gia anh  phi 219 x 3.0 phi 219 x 4.0 ,phi 219 x 5.0  được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

ống inox gia anh phi 168 x 3.0 phi 168 x 4.0 ,phi 168 x 5.0

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...ống inox gia anh  phi 168 x 3.0 phi 168 x 4.0 ,phi 168 x 5.0  được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

ống inox gia anh phi 141 x 3.0 phi 141 x 4.0 ,phi 141 x 5.0

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...ống inox gia anh  phi 141 x 3.0 phi 141 x 4.0 ,phi 141 x 5.0  được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

ống inox gia anh phi 114 x 2.0 phi 114 x 3.0 phi 114 x 4.0

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...ống inox gia anh phi 114 x 2.0 phi 114 x 3.0 phi 114 x 4.0 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

ống inox gia anh phi 90 x 2.0 phi 90 x 3.0 phi 90 x 4.0

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...Ống inox gia anh phi 90 x 2.0 phi 90 x 3.0 phi 90 x 4.0 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

Ống inox gia anh phi 76 x 2.0 phi 76 x 3.0 phi 76 x 4.0 phi 76 x 5.0

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...Ống inox gia anh phi 76 x 2.0 phi 76 x 3.0 phi 76 x 4.0 phi 76 x 5.0 được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

ống inox gia anh DN50 ( phi 60 x 3 phi 60 x 5)

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...ống inox gia anh DN50 ( phi 60 x 3 phi 60 x 5 ) được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

ống inox gia anh DN40 ( phi 49 x 3 phi 49 x 5)

CTY TNHH XNK VẬT TƯ THIẾT BỊ HUY PHÁT là nhà phân phối các sản phẩm ống hộp inox Gia Anh và phụ kiện inox nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc...ống inox gia anh DN40 ( phi 49 x 3 phi 49 x 5 ) được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM A312 (Mỹ). 

Hiển thị 1 - 8 / 13 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng