Khớp nối mềm gang như BE EE BB BF FF

Sắp xếp:


Khớp nối mềm gang FF DN300

Khớp nối mềm gang FF DN300 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN250

Khớp nối mềm gang FF DN250 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN200

Khớp nối mềm gang FF DN200 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN150

Khớp nối mềm gang FF DN150 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN125

Khớp nối mềm gang FF DN125 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN100

Khớp nối mềm gang FF DN100 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN80

Khớp nối mềm gang FF DN80 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Khớp nối mềm gang FF DN65

Khớp nối mềm gang FF DN65 (tên gọi khác là mối nối mềm gang FF) là loại khớp nối mềm, làm từ chất liệu gang, có 2 đầu F, có bulong chỉ nối giữa các đầu với nhau nên sẽ khoẻ hơn so với loại khớp nối gang EE. Khớp nối mềm gang FF DN50 có tác dụng bảo vệ cho hệ đường ống hoạt động an toàn , tạo ra độ co giãn nhất định, chống lại sự rung lắc của đường ống trong quá trình hoạt động giúp giảm nguy cơ nứt vỡ đường ống. HOT nhất hiên này là T BLUE hãy gọi ngay 0909651167 MR DŨNG. 

Hiển thị 1 - 8 / 18 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng