Mặt bích JIS10k giá rẻ

Sắp xếp:


Mặt bích jis10k, DN400 ( Phi 406)

Mặt bích jis10k, DN400 ( Phi 406)

920.000đ

Mặt bích jis10k, DN400 ( Phi 406)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN400 ( Phi 406) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN350 ( Phi 355)

Mặt bích jis10k, DN350 ( Phi 355)

595.000đ

Mặt bích jis10k, DN350 ( Phi 355)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN350 ( Phi 355) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN300 ( Phi 323)

Mặt bích jis10k, DN300 ( Phi 323)

560.000đ

Mặt bích jis10k, DN300 ( Phi 323)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN300 ( Phi 323) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN250 ( Phi 273)

Mặt bích jis10k, DN250 ( Phi 273)

475.000đ

Mặt bích jis10k, DN250 ( Phi 273)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN250 ( Phi 273) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN200 ( Phi 220)

Mặt bích jis10k, DN200 ( Phi 220)

315.000đ

Mặt bích jis10k, DN200 ( Phi 220)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN200 ( Phi 220) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN150 ( Phi 168)

Mặt bích jis10k, DN150 ( Phi 168)

260.000đ

Mặt bích jis10k, DN150 ( Phi 168)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN150 ( Phi 168) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN125 ( Phi 140)

Mặt bích jis10k, DN125 ( Phi 140)

205.000đ

Mặt bích jis10k, DN125 ( Phi 140)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN125 ( Phi 140) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/
Mặt bích jis10k, DN100 ( Phi 114)

Mặt bích jis10k, DN100 ( Phi 114)

135.000đ

Mặt bích jis10k, DN100 ( Phi 114)  nhập khẫu do Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k, DN100 ( Phi 114) . Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước liên hệ >>>> 0981643181 hoăc Web: https://phukienapluc.com.vn/

Hiển thị 1 - 8 / 16 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng